Monday, October 18, 2010

Sedutan Artikel MIDI - CCRIS DALAM KEHIDUPAN KEWANGAN ANDA

Mula menulis dalam MIDI : Tahun 2009

Tajuk Ruangan: Bijak Urus Kewangan
Tajuk: CCRIS DALAM KEHIDUPAN KEWANGAN ANDA  
Bil 98 Oct 2010
.........Maklumat yang dilaporkan kepada Biro Kredit disimpan dalam sistem pangkalan data berkomputer yang dikenali sebagai Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (Central Credit Reference Information System, CCRIS). CCRIS memproses data kredit yang diterima daripada institusi kewangan secara automatik dan menggabungkan maklumat tersebut ke dalam laporan kredit. Data ini akan dibekalkan semula kepada institusi kewangan yang memohon untuk mendapatkan maklumat kredit pelanggan. CCRIS BUKAN senarai blacklist. Malah tidak ada istilah atau dokumen sedemikian yang digelar "senarai-hitam" atau "senarai merah" yang dikeluarkan secara rasmi oleh Bank Negara. Istilah tersebut dicipta oleh masyarakat supaya lebih "panas" memandangkan bunyi perkataan CCRIS tidak mengujakan sama sekali. .........

Artikel penuh - Beli Majallah MIDI di kedai-kedai buku, besar atau kecil berhampiran anda.

No comments: