Thursday, June 22, 2006

Cara Kreatif Menjimatkan Minyak!

Para saintis sedang giat berusaha mencari sumber-sumber tenaga lain untuk menggantikan minyak. Kenaikan harga minyak baru-baru ini telah memaksa para pemikir lain untuk mencadangkan idea-idea baru yang agak radikal tetapi mungkin berkesan. Lihat di sini.

1 comment:

Bookwormz said...

very creative way isn'it? maybe everyone should start cycling to work...