Thursday, October 09, 2008

1089 Naskah Buku Saya Dipesan Oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)

Saya mendapat berita dari Penerbit PTS bahawa buku saya Rahsia Melabur Dalam Unit Amanah dipesan 1089 naskah oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk dibekalkan kepada semua perpustakaan desa. Saya merasa terharu kerana dengan ini pembaca di desa boleh meningkatkan IQ kewangan mereka terutamanya berkait dengan ilmu asas pelaburan. Terima kasih juga untuk pihak editorial dan pemasaran PTS yang membantu mempromosikan buku saya kepada pegawai-pegawai PNM.

1 comment:

Anonymous said...

Tahniah kepada anda!