Thursday, November 06, 2008

Inikah Saat Kebangkitan Sistem Kewangan Islam?

Adakah krisis kewangan global sekarang satu peluang besar untuk Sistem Kewangan Islam bertapak?
Bagi mereka yang kabur tentang sistem kewangan Islam ini satu pengenalan bergambarajah.
Berikut komen beberapa individu:
Komen Sheikh Yusuf Al-Qaradawi -Ya patut .
Komen penyokong Kapitalis Barat - Tak masuk akal .
Komen majallah Economist - Masuk akal tapi kena kembangkan sukuk .
Komen Sydney Morning Herald - Berjaya tempuh ribut kewangan

Apa pendapat anda pula?

No comments: