Saturday, April 28, 2012

LIMA TAPISAN MEMILIH PELABURAN PATUH SHARIAH

Mula menulis dalam Mingguan Wanita : Tahun 2003 
Tajuk Ruangan: Mengurus Kewangan
Tajuk Artikel : LIMA TAPISAN MEMILIH PELABURAN PATUH SHARIAH
Bil 1484 April 2012

.......TAPISAN PERTAMA - Menyemak keputusan samada harus, halal atau haram yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa negeri dan kebangsaan. TAPISAN KEDUA - Menyemak pendapat badan berkanun yang menjaga kepentingan pelabur seperti Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara Malaysia. TAPISAN KETIGA - Apakah perincian akad pelaburannya? Kalau jelas maka mudah untuk membuat keputusan, kalau tidak jelas barangkali ia tidak patuh syariah. TAPISAN KEEMPAT iaitu samada ada unsur jaminan modal. TAPISAN KELIMA iaitu peratusan campuran pelaburan dalam industri halal dan haram.
(Untuk perincian setiap tapisan dapatkan Mingguan Wanita di kedai-kedai buku, besar atau kecil berhampiran anda.)

No comments: