Monday, July 19, 2010

Review buku saya RMIH oleh blogger Encik Azizi

Buku saya Rahsia Mengurus Insurans Hayat sempat direview oleh blogger Azizi Zulkefli.
Baca di sini review beliau dan komentar pelawat lain
http://www.teralogies.com/v1/buku-rahsia-mengurus-insurans-hayat/

Tuan Azizi juga menulis tentang harta intelek dalam blognya - rugi kalau tak lawat, blog yang kemas dan menyenangkan mata memandang.
Terima kasih Tuan Azizi!

No comments: